About us

ECO_VENTIONS

Marieke Smets // graphic design - ruimtelijke vormgeving - illustratie - web

 

Ecoventions werd in 2010 door Marieke Smets opgericht als een ontwerpplatform voor ecologische projecten die zich op de grens bevinden tussen kunst, cultuur, natuur, vormgeving, openbare ruimte of erfgoed.

 

Marieke tracht met haar grafische-en ruimtelijke concepten een andere vorm te geven aan onze natuurlijke omgeving, door middel van illustratie, grafische vormgeving, fotografie, ruimtelijke ontwerp of visuele communicatie. Ze hoopt door haar keuze voor duurzame projecten, publicaties, boekdesigns of haar grotere, ruimtelijke (stedelijke) projecten, als vormgeefster bij te dragen aan een ruimer bewustzijn van onze omgang met de natuur. Het doel van deze ‘ecoventions’ (een samenvoeging van ecological intentions of inventions) is een ecologisch verantwoorde vorm van ontwerpen te ontwikkelen die andere vormgevers kan inspireren om duurzamer te werken of tot een positieve milieu-impact te komen.

 

Marieke behaalde een master met grote onderscheiding in de Grafische Vormgeving aan de Koninklijke Academie van Antwerpen, en werkte enkele jaren als vormgeefster voor de design, verkoop- en communicatiewereld. Door toenemende interesse in duurzaam ontwerp, leefmilieu en ecologische, ruimtelijke vormgeving heeft Marieke zich verder gespecialiseerd zodat ze nu over de nodige kennis en ervaring beschikt om concepten uit te werken, op te volgen of te visualiseren met een innoverend en duurzaam resultaat, bij voorkeur op het werkgebied van cultuur, vormgeving ruimtelijke orde of ecologie. Ze volgde bijkomende opleidingen in de conceptuele vormgeving (oa. stedenbouw en ruimtelijke ordening), en ontwikkelde gedurende één jaar een ecologisch kunstproject onder de titel ‘Natureally?’. Dit project betekende de start voor verdere creatieve ontplooing in een duurzaam leefmilieu. Voor haar studies en onderzoek naar ecologische bijdragen vanuit het culturele domein ontving ze ook de Prijs Theorie 2011-2012. Ze onderzocht oa. hoe met een vernieuwende beeldende communicatie op een activerende wijze kan worden bijgedragen aan maatschappelijke veranderingen.

 

Als bijkomend onderzoek naar natuurlijk evenwicht in onze directe omgeving volgde Marieke ook een cursus natuurgids en milieu-educatie, en werkte ze een zestal maanden als stagaire bij het EcoHuis, Stad Antwerpen - waar ze de publicaties, infographics en de tentoonstelling uitwerkte van het project ‘Minder grijs, meer groen’. In het najaar van datzelfde jaar lanceerde ze het in-situ project ‘het Hofke van Heden’ in het Antwerpse Schipperskwartier, uitgevoerd met een gewonnen wijkbudget van de Stad Antwerpen, waarbij het straatbeeld werd ‘onthard’ door toepassing van verschillende vormen van gevelgroen en de aanleg van tegeltuintjes. Ook publiceerde Marieke in 2012 enkele werken over de relatie tussen milieu, ecologie en kunst.

 

Info en voorbeelden hiervan vindt u onder de categorieën Eco-ventions, Realised Projects, In-Situ projects en Expositions. Werk waarbij duurzame creatietechnieken worden toegepast, of waarbij natuurlijke processen als (levende) materie voor grafische concepten worden gebruikt (bv. mos graffiti, aquadesign of landschapsontwerpen) en het ruimtelijk werk waarbij natuurlijke vormen en structuren worden toegepast (land-art, natuurkunst), vindt u onder de categorieën Nature Design, Aqua Design, Installations. Illustratieve opdrachten, vrij werk of voorbeelden van boekontwerp kan u terugvinden onder de categorieën Illustratie, Vrij Werk en Grafisch Ontwerp.

 

Recent gaf Marieke vorm aan het boek ‘Groen in de hoogte’ van Jean Vanhoof (Lannoo), het boek ‘Kippen in de tuin’ voor Velt, en het ‘Handboek Voedsel Drogen’ van Claudia Kuyken en Jean Vanhoof. Momenteel wordt gewerkt aan het ‘Handboek voor de Stadsboer’ en de kinderverhalen ‘Het tinnen soldaatje’ en ‘Aquanaut’. Voor de organisatie Velt illustreert Marieke een column in het tijdschrift ‘Seizoenen’. Tussen de freelanceprojecten door werkte Marieke ook enkele jaren (afwisselend voltijds en deeltijds) in dienstverband als directie-assistente, redactrice, projectassistente en assistente visuele communicatie voor Landelijk Vlaanderen vzw en de ‘Euopean Landowners Organisation’, waarbij ze op beleidsniveau Natura2000 en LIFE+ projecten assisteerde en visualiseerde. Deze projecten worden in Vlaanderen gecoördineerd door kleinere stichtingen of belangenorganisaties van grotere landeigenaars, zoals Landelijk Vlaanderen, ELO, de Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij (KBBM) en de Stichting voor het Behoud van Natuur en Leefmilieu (SBNL).

 

Ze ontwikkelde voor deze organisaties de nodige publicaties en communicatiemiddelen om de door hen beheerde natuurbehoudsprojecten onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Een andere verantwoordelijkheid was het organiseren en uitwerken van evenementen zoals de Vlaamse prijsuitreiking ‘InBev Baillet-Latour Leefmilieu’. Dankzij haar werk voor oa. Landelijk Vlaanderen en ELO heeft Marieke de nodige (beleids)inzichten en kennis verworven over natuur(beheer), instandhoudingsdoelstellingen, wetgeving en decreten en daarnaast natuur, landbouw- en bosbeleid. Voor Landelijk Vlaanderen ontwikkelde ze het tijdschrift ‘De Landeigenaar in Vlaanderen’, een ledenblad waarvoor ze geheel zelfstandig de redactie, copywriting, fotografie en vormgeving verzorgde. Info en voorbeelden hiervan vindt u onder de categorieën Graphic Design, Photography, Illustrations, Business Design.

 

>> download hier het CV van Marieke Smets - 22 mei 1987

 

JAN VOS // aqua design - nature design - fotografie - interieuvormgeving

 

Jan Vos is opgeleid als bouwkundig tekenaar en werkt reeds jaren als specialist AutoCAD voor grotere bedrijven. Zijn passie voor natuur en fotografie weet hij te combineren met prachtige natuuropnames en reportages als resultaat. Hij ondersteunt Marieke bij de uitwerking van ruimtelijke projecten en verzorgt het nodige beeldmateriaal. Jan heeft een uitgebreide kennis van het natuurlijke evenwicht en waterecosystemen en is actief als aquariumdeskundige.

 

Hij publiceerde over dit onderwerp het boek 'Nature Aquarium Design'. In dit boek wordt info gegeven over de aquaristiek, nature aquarium design en aquascaping. De klemtoon ligt op het vormgeven van biotoop aquaria en de ecologie, alsook op de duurzame aquacultuur. In de eerste hoofdstukken worden geschiedenis, algemene aquaristiek en basistechniek nader besproken, later wordt ingezoomd op apparatuur, bodem, hout, gesteente en uiteraard: de techniek en de beplanting.

 

Het tweede deel van het boek zoomt in op het kunstproject 'de vier seizoenen', waarbij vier totaal verschillende biotoopaquariums met hun specifieke eigenschappen worden geïllustreerd. Deze vier waterschilderijen verbeelden vier ecosystemen, elk met hun eigen waterwaarden, beplanting en bewoners. De volledige opbouw en techniek worden besproken, opdat iedereen zich kan verwonderen over de schoonheid van zo'n kleine natuurgetrouwe wereld achter vier glazen wanden.

 

'Het Aquarium, waarin de planten, vissen en micro-organismen met en naast elkaar overleven, is een voorbeeld voor deze wereld, waarin mensen naast, en met andere levende wezens moeten leven. Deze wondermooie en rijke wereld kan slechts bestaan wanneer alles zich in evenwicht en harmonie bevindt. Wanneer de in het aquarium nagebootste wereld der natuur, de harten van de mensen verovert, dan kan dit slechts omdat dit een harmonie voorstelt. Het zou wonderbaar zijn, wanneer deze boodschap, die door middel van deze kleine wereld achter glas wordt gesymboliseerd, daartoe bijdragen kan, de mensen de weg naar de natuur opnieuw te helpen vinden.'

 

Het doel van dit kunstproject is het realiseren van vier bijzondere ‘schilderijen’: nano-biotoopaquaria waarin vier totaal verschillende waterlandschappen worden vormgegeven, elk gebaseerd op een bestaand ecosysteem. Deze duurzaam verantwoorde vorm van aquaristiek heeft als functie de mens opnieuw dichter met de natuur te verbinden zodat we opnieuw leren de natuur te respecteren en te beschermen. Om dit te bereiken wil ik de werkelijke natuur representeren onder water en deze wonderlijke wereld in al zijn schoonheid tentoonstellen als een kunstobject. Dit boek biedt meer informatie over het project, aquadesigning en de nature aquarium style. Laat een blik over deze kunstmatige landschappen glijden en ontdek de wonderlijke wereld onder water.

 

'Nature Aquarium Design' Auteurs: Marieke Smets - Jan Vos // Eerste draft van het werk nu beschikbaar, via mail of tel. te bestellen, prijs: euro 30, levertermijn: binnen de 14 dagen. Bekijk hier het volledige boek in .pdf.

 

 

Welkom op onze website. Op deze pagina vindt u meer uitleg over hoe Ecoventions is ontstaan en waarom wij dit doen...

Deze website is ontstaan opdat bezoekers mee het spoor kunnen volgen van de werken, beelden, geuren, materies, plaatsen en ervaringen die mee bepalend zijn geweest voor het eindresultaat van een de door ons uitgevoerde opdrachten, en die zodoende het hele creatieproces en portfolio van Ecoventions mee ‘vorm’ hebben gegeven.

Het herstellen van de verstoorde relatie tussen mens en natuur is een van onze belangrijkste doelstellingen - Jan Vos

Nature & Aquarium Design - een uniek concept

 

 

Wat Ecoventions onderscheidt is het gebruik van levende materie als basis voor ruimtelijke concepten. Dit vertaalt zich vooral in het Aquadesign concept: waterlandschappen met een natuurlijk ecosysteem, zo ontworpen dat het natuurlijk evenwicht blijft bestaan. Dit laat klanten toe zelf mee zorg te dragen voor de natuur, waardoor niet alleen een relatie ontstaat tot het werk, maar het werk ook een extra, onbedwingbare dimensie krijgt: namelijk tijd.

 

 

Er komt bovendien een extra element, toeval, aan deze ontwerpen te pas, de natuur geeft zélf mee vorm aan het eindresultaat. Deze spontaniteit is een belangrijke meerwaarde die nog steeds wordt onderschat. Onze aquariums zijn zo ontworpen dat elke biotoop kan worden nagebootst en de klant slechts over een beperkte kennis moet beschikken. Indien u helemaal niets wil doen kan u de plug & play module nemen, of u neemt gewoon een service contract en wij staan in voor alle onderhoud. Meer info in onze gratis handleiding 'Nature Aquarium Design'.

In een aquarium moeten de planten, vissen, micro-organismen enz., met en naast elkaar overleven - zoals wij moeten samenleven met respect voor elkaar en de natuur. Deze wereld kan slechts blijven voortbestaan wanneer alle elementen zich in evenwicht bevinden.

 

Wanneer onze waterlandschappen een publiek fascineren, is dit omdat ze deze harmonie voorstellen. Indien deze ecologische boodschap, voorgesteld door een micro wereld tussen glazen wanden, ertoe bijdraagt ons over de natuur te verbazen, zou dit de mooiste beloning zijn voor ons concept. - Jan Vos & Marieke Smets

Het Aquarium, waarin de planten, vissen en micro-organismen met en naast elkaar overleven, is een voorbeeld voor deze wereld, waarin mensen naast, en met andere levende wezens moeten leven.

 

 

Deze wondermooie en rijke wereld kan slechts bestaan wanneer alles zich in evenwicht en harmonie bevindt. Wanneer de in het aquarium nagebootste wereld der natuur, de harten van de mensen verovert, dan kan dit slechts omdat dit een harmonie voorstelt. Het zou wonderbaar zijn, wanneer deze boodschap, die door middel van deze kleine wereld achter glas wordt gesymboliseerd, daartoe bijdragen kan, de mensen de weg naar de natuur opnieuw te helpen vinden.

 

In een (nano)aquarium worden de vissen en de garnalen beschermd van de bedreigingen die hun natuurlijke leefwereld aantasten. Verschillende soorten die in de aquariumhandel verkrijgbaar zijn komen niet meer wild voor, omdat men hun leefgebied heeft leeg gevist, vernietigd of omdat het leven er door de toenemende vervuiling en temperatuurstijging onmogelijk werd gemaakt. Om wildvang - een roofbouw op een reeds zeer bedreigd ecosysteem - tegen te gaan, kweken wij zelf verschillende soorten zoetwater garnalen. Deze zeer nuttige dieren helpen enorm bij het onderhoud van de aquaria. Wij bieden een ruim aanbod naar ieders smaak.