Nature Aquarium Design

ECO_VENTIONS

Nature Aquarium Design - Handboek

 

In dit boek wordt info gegeven over de aquaristiek, nature aquarium design en aquascaping. De klemtoon ligt op het vormgeven van biotoop aquaria en de ecologie, alsook op de duurzame aquacultuur. In de eerste hoofdstukken worden geschiedenis, algemene aquaristiek en basistechniek nader besproken, later wordt ingezoomd op apparatuur, bodem, hout, gesteente en uiteraard: de techniek en de beplanting.

 

Het tweede deel van het boek zoomt in op het kunstproject 'de vier seizoenen', waarbij vier totaal verschillende biotoop aquariums met hun specifieke eigenschappen worden geïllustreerd. Deze vier waterschilderijen verbeelden vier ecosystemen, elk met hun eigen waterwaarden, beplanting en bewoners. De volledige opbouw en techniek worden besproken, opdat iedereen zich kan verwonderen over de schoonheid van zo'n kleine natuurgetrouwe wereld achter vier glazen wanden.

 

'Het Aquarium, waarin de planten, vissen en micro-organismen met en naast elkaar overleven, is een voorbeeld voor deze wereld, waarin mensen naast, en met andere levende wezens moeten leven. Deze wondermooie en rijke wereld kan slechts bestaan wanneer alles zich in evenwicht en harmonie bevindt. Wanneer de in het aquarium nagebootste wereld der natuur, de harten van de mensen verovert, dan kan dit slechts omdat dit een harmonie voorstelt. Het zou wonderbaar zijn, wanneer deze boodschap, die door middel van deze kleine wereld achter glas wordt gesymboliseerd, daartoe bijdragen kan, de mensen de weg naar de natuur opnieuw te helpen vinden.' - Takashi Amano, grondlegger Nature Style Aquarium

 

Het doel van dit kunstproject is het realiseren van vier bijzondere ‘schilderijen’: nano-biotoopaquaria waarin vier totaal verschillende waterlandschappen worden vormgegeven, elk gebaseerd op een bestaand ecosysteem. Deze duurzaam verantwoorde vorm van aquaristiek heeft als functie de mens opnieuw dichter met de natuur te verbinden zodat we opnieuw leren de natuur te respecteren en te beschermen. Om dit te bereiken wil ik de werkelijke natuur representeren onder water en deze wonderlijke wereld in al zijn schoonheid tentoonstellen als een kunstobject.

 

Dit boek biedt meer informatie over het project, aquadesigning en de nature aquarium style. Laat een blik over deze kunstmatige landschappen glijden en ontdek de wonderlijke wereld onder water.

 

'Nature Aquarium Design' Auteurs: Marieke Smets - Jan Vos //

Eerste draft van het werk in functie van het masterproject van Marieke Smets is nu beschikbaar, een hernieuwde en uitgebreide versie zal in 2015 door NADA worden gepubliceerd.

 

Bekijk hier het volledige boek in .pdf.

Voor meer info over Nature & Aquarium Design, verkoop van de benodigde materialen, dieren en planten: NADA.

Informatiefiche en technische details:

 

TITEL PROJECT //

 

Nature Aquarium Design

Auteurs: Jan Vos - Marieke Smets

Fotografie: Jan Vos - diverse aquascapers

Aquascaping: Jan Vos - Marieke Smets - anderen

 

TECHNIEK //

 

Ontwerp en opmaak in InDesign CS5 - Beeldbewerking

 

TECHNISCHE INFO //

 

Aantal pagina's: 80

Formaat: 21x18cm

Gewicht: 350 gr

Papiertype: maco sat. - Kaft:1- 300gr gelamineerd.

ISBN x

 

SITUERING //

 

Boek over het vormgeven van biotoop aquaria en de ecologie, alsook op de duurzame aquacultuur. In de eerste hoofdstukken worden geschiedenis, algemene aquaristiek en basistechniek nader besproken, later wordt ingezoomd op apparatuur, bodem, hout, gesteente en uiteraard: de techniek en de beplanting.

 

DATUM REALISATIE //

 

April 2012 - Verschijningsdatum handel: 2015, via NADA

 

DOELGROEP - VOOR WIE //

 

Jonge aquarianen, designers, liefhebbers van aquariums en het Nature Style Aquarium, specialisten, kunstenaars,...

 

OPDRACHTGEVER //

 

In eigen opdracht, de uitgebreide versie wordt uitgegeven voor NADA, Nature & Aquairum DesignAntwerp (concept Jan Vos)