Jockey-Club

ECO_VENTIONS

125 JAAR BELGISCHE JOCKEY-CLUB // WAREGEM

 

Dit werk is een brochure gemaakt ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Koninklijke Belgische Jockey-Club, en werd als relatiesgeschenk gegeven aan de belangrijkste aanwezigen op Waregem Koerse 2013. Het boekje bestaat uit twee delen, elk in een andere taalversie. Het Franse luik vertelt het ontstaan van de Belgische Jockey-Club, het Nederlandstalige deel is de tekst van Wouter Kerkhove over 'de Paardenrennen , in het parlement en aan de Gaverbeek'.

 

Ter gelegenheid van de 125 jaar van de Belgische Jockey-Club heeft de Raad van Bestuur het initiatief genomen om het document dat U in handen hebt, te publiceren. Het bestaat uit 2 delen, elk in een landstaal. De Franse tekst beschrijft, voor het grootste deel, de geschiedenis van de Belgische rennen geschreven door Graaf Roger Dumonceau de Bergendal in 1983. Deze eminente kenner en verantwoordelijke van de rennen en de fokkerij beschrijft, soms in detail, de hoogte- en laagtepunten van de Belgische galoprennen. Hij stopt bij een hoogtepunt dat helaas werd gevolgd door een lange periode van recessie die, hopen wij, nu wordt gevolgd door een nieuwe heropleving. Ondanks de vele bedreigingen bestaat de Jockey-Club vandaag nog steeds en speelt haar rol als regelgever van de hippische galopsport in België. Ze kan dat omdat de volledige steun van buitenlandse renautoriteiten ontvangen wordt en in het bijzonder van de Franse autoriteit France Galop! Deze tekst is duidelijk geschreven door een deskundige van binnen de sport en is gericht op klassieke rennen, de fokkerij en het trainen.

 

De tweede tekst is overgenomen uit een werk geschreven door een toenmalige student uit de streek van Waregem. Dit uittreksel beschrijft de oorsprong van de rennen gezien vanuit een institutionele context, met soms hevige en vaak persoonlijke parlementaire debatten en geeft de geest weer die de samenleving van die tijd animeerde. Het onthult de sociologische aspecten - de officiële renwereld werd duidelijk gekoppeld met hogere sociale klassen - maar ook de evolutie en de vermenging van publiek dat de rennen bijwoonde. Dit wordt beschreven vanuit het oogpunt van provincierennen, vooral de rennen in Waregem, die gedurende deze periode een fenomeen bleven en nu zelfs in het cultureel erfgoed zijn opgenomen. Deze studie bespreekt ook de evolutie van het transport en de weddenschappen, ondeelbaar verbonden met de rennen. De combinatie van de twee teksten, de taalbarrière kan de leesbaarheid bemoeilijken, geeft een overzicht van verschillende facetten van de hippische sport, galop- en hindernisrennen, geïllustreerd met enkele foto ‘s uit die tijd. De Franse tekst bevat ook een beschrijving van twee legendarische paarden.

 

De historiek van de rennen in het algemeen en in het bijzonder die van Waregem komt goed overeen met de viering van de 125 jaar van de Belgische Jockey-Club - rekening houdend met de voorgangster, de “ Comité Central des Courses”, kan men in feite spreken van 150 jaar. Deze gebeurt in combinatie in Oostende - de plaats van mooie bladzijde in de geschiedenis - en in Waregem, de vitrine van de Belgische rennen. De bedoeling is het werk van de enthousiastelingen die de duurzaamheid van de galoprennen verzekeren te onderlijnen en particulieren, lokale overheden, de Stad Waregem, de buitenlandse rensectoren en vooral die van Frankrijk te bedanken voor de ontvangen steun.

 

In de gallerij onderaan kan u het boek vergroot bekijken.

Hier kan u de Nederlandstalige .pdf bekijken en downloaden.

 

 

Informatiefiche en technische details:

 

TITEL PROJECT //

 

125 Jaar Belgische Jockey-Club

De geschiedenis van de Belgsiche paardenrennen in Waregem

 

TECHNIEK //

 

Illustraties: collage en digitale beeldbewerking.Tekeningen werden met potlood en chinese inkt gemaakt en in oude foto's toegevoegd. Illustraties van de paarden zijn gemaakte met pen.

 

Het boek is opgemaakt in InDesign als book template.

Het werk is tweetalig, na omkeren heeft men de Franse versie.

Elke taalversie heeft een eigen kleur en opmaak gekregen.

 

TECHNISCHE INFO //

 

Aantal pagina's: x

Formaat: A5

Gewicht: 234 g

Papiertype: maco sat 170 g - Kaft: glossy, gelamineerd 250 g

Druk: Gprinting, 500 exemplaren.

 

SITUERING //

 

Boekje ter gelegenheid van de 125e verjaardag van de Koninklijke Belgische Jockey-Club, aangeboden op Waregeme Koerse 2013.

 

DATUM REALISATIE //

 

Augustus 2013

 

DOELGROEP - VOOR WIE //

 

Aanwezigen van de ere-tribunes op Waregem Koerse 2013.

 

OPDRACHTGEVER //

 

Belgische Jockey-Club //

Koninklijke Waregemse Koersvereniging