Onderzoek eco-art

ECO_VENTIONS

Onderzoek Eco-Art

 

Natureally? Eco_ventions / Onderzoeksgedeelte Master GO

 

Bekijk hier de presentatie van mijn onderzoek.

 

NATUURLIJK? / Hoe vanzelfsprekend-natuurlijk is het groen bewustzijn in onze samenleving?

 

Ik wilde met dit masterproject aantonen dat kunst kan bijdragen tot de ecologische thematiek. Niet door oplossingente bieden, maar wel door op een creatieve manier de mogelijkheden en moeilijkheden van technische enmenselijke communicatie te onderzoeken. Ik wilde tonen hoe we, met kunst als medium, mensen bewust kunnen maken van de ernst en de problematiek rond ecologische en maatschappelijke kwesties (duurzaamheid, milieu, natuur, groenbeleid etc.) Hiebij ben ik steeds gestart vanuit de centrale vraag: hoe natuurlijk vinden wij deze onderwerpen en thema's, geven we werkelijk ruimte aan deze begrippen of gaat het exploiteren van een schuldgevoel?

 

 

Ik wilde dit niet doen door mensen te activeren, het is zeker niet mijn bedoeling geweest (en zoals gebruikelijk bij deze thematiek) mensen aan te zetten anders te gaan leven. Wel wilde ik deze zaken en de manier waarop deze thema's in beeld komen in vraag stellen, zodat we een andere, nuchtere kijk op dit onderwerp (groen/natuur/milieu) kunnen ontwikkelen.

 

Onderzoeksvragen waarop ik gedurende mijn onderzoek antwoorden wilde vinden:

Zijn we effectief bewuster bezig met het behoud van ons leefmilieu en ons groenbeheer, of zijn de begrippen 'eco' en 'bio' een marktstrategie om voedsel duurder te kunnen verkopen?

Zijn we echt begaan, of gaat het om een bevlieging van deze tijdsgeest? Is er nog wel ruimte voor 'groen' in onze stedelijke omgeving, en hoe 'natuurlijk' is dit groen in deze omstandigheden?

Zijn we dit alles gewoon geworden? Of beu? Hoe kan kunst bijdragen in dit thema? Hoe ga ik dit overbrengen?

 

 

Ik wilde een grafisch/illustratie project uitwerken dat reflecteert over samenhang van ecologie en kunst. Hetis niet mijn bedoeling geweest zelf eco-kunst te maken, m.a.w, ik heb géén gebruik gemaakt van levende organismen of natuurlijke groeiprocessen als medium voor mijn werk, wél (en uitsluitend) ter illustratie van mijn thema. Ik wilde aantonen dat een sterk beeld en een creatieve input meer kunnen doen dan louter informatie overbrengen, ook wilde ik geen antwoorden of oplossingen bieden, maar in mijn werk een zeer specifiek gevoel leggen. De grootste uitdaging bestond er uit dit te bereiken zonder te hervallen in clichés. Ik wilde mijn werk ruimtelijk en illustratief uitwerken.

 

VIER DEELTHEMA'S MASTERPROJECT

Onderverdeling thema 'Natuurlijk?' // eerste invulling volgens vier kleurenschema's en vier seizoen.

 

1.Natuur vs kunst: D'ECORATION (eco-art, land-art)

De werken onder deze noemer zullen handelen over het gebruik van levende organismen als materie/medium voor een kunstwerk, en de ruimtelijke toepassing daarvan. Het project dat ik gedurende mijn stage zal uitwerken voor het EHA (Ecohuis Antwerpen), zal hiervan een onderdeel zijn, evenals een reportage over de evolutie van dit werk.

Etaleren van natuur.

 

2.Natuur vs design: HAUTE NATURE

Haute Nature is een indirecte verwijzing naar de Haute Couture, de modewereld. In dit onderdeel wil ik dieper inspelen op de positie van 'groen' (100% organic cotton!) als stijlkenmerk binnen de design & fashion wereld. Begrippen als 'recycled', 'fsc', 'organic', etc. winnen alom terrein. Ik wil niet de zoveelste nieuwe anti-bont campagne uitwerken, wél een campagne die aanzet tot kritisch denken over deze tendens. Je bent niet groen door iemands herbruikbare winkelzakken te vullen, (dit is en blijft letterlijk zakken vullen) maar door bewust te kiezen met wat je die zakken vult. Ook groene kleding is niet bepaald milieu-vriendelijk indien het vervaardigen ervan meer energie kost voor winning dan bv. doorsnee merkkledij. (Een bont-campagne onderuithalen lijkt me wel een zeer uitdagend startpunt.)

Produceren van natuur.

 

3 .Natuur in vs economie: ECO_NOMY

Ecologie vs de consumptiemaatschappij. De eeuwige strijd tussen de milieu-activisten en de industriële wereld. Ecologische kunst is, als gevolg van het opkomend milieubewustzijn sinds de jaren '60 als fenomeen bekend. Kunstenaars maken hun bezorgdheid over het milieu tot onderwerp van hun kunst, en bedienen zich daarbij van de expressies en de stijlen binnen de kunstwereld die op dat moment gangbaar zijn. Ik wil trachten in dit onderdeel net een stap verder te gaan: door niet het milieu zelf, maar deze tweestrijd te gebruiken als onderwerp van mijn werk, en daarbij ecologische kunst te gebruiken als kritische factor, of een 'industrie' op zich.

Consumeren van natuur.

 

4.Natuur vs samenleving/mens/wij: D'ECORATION (groenbeleving in Antwerpen, ik en mijn natuur)

Dit laatste deel verschilt van inhoud met de vorige delen van mijn project, daar het weinig elementen zoals boodschap of tekst kan bevatten. Het zal eerder een werk zijn dat men moet 'ervaren'. Reden is dat ik in dit werk een gevoel wil weergeven van geloof, hoop. Eleanor Roosevelt schreef over haar campagne (de aanleg van groentetuinen in Amerikaanse grootsteden): The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.' In dit werk wil ik de 'dromen' bundelen van mensen hier in de stad, die geloven dat ze met hun initiatieven kunnen bijdragen aan een groenere omgeving. Het werk zelf zal organisch zijn van vorm, en groeien, doordat mensen met hun projecten en hun enthousiasme, anderen in hun omgeving kunnen overtuigen van hun zaak. Ik wil trachten een machine te ontwikkelen, illustratief, die deze maatschappij symboliseert. De mensen met 'dromen' zullen daarbij de groene, frisse en ontluikende elementen zijn, die langzaam maar zeker kracht winnen om de machine te overwoekeren. (De maatschappij/machine creëert zo zelf zijn eigen ondergang.) Ik denk dan bv. ook aan het verhaal van Big Brother, The Wall van Pink Floyd, Into the Wild en de muziek van Eddie Vedder,...

Beleven van natuur.

 

© Marieke Smets

 

In de gallerij onderaan kan u enkele pagina's vergroot bekijken.

 

 

 

Informatiefiche en technische details:

 

TITEL PROJECT //

 

Onderzoek eco-art / Ecologische kunst

 

TECHNIEK //

 

Tekstdocument. Opmaak in InDesign.

 

SITUERING //

 

Scriptie / Verhandeling / Master KASKA

 

DATUM REALISATIE //

 

Herfst 2011- Lente 2012

 

DOELGROEP - VOOR WIE //

 

Iedereen, studenten kunst

 

OPDRACHTGEVER //

 

KASKA